SELSKAPSKAPING I DANMARK

SELSKAPSREGISTRERING I DANMARK PÅ 5 MINUTTER! FULL PAKKE

JURISDICTION DANMARK

FIDULINK DANEMARK : Créer une société au Danemark en ligne

Créer une société au Danemark en ligne, créer une filiale de société étrangère ou locale en ligne rapidement et simplement , créer une succursale de société étrangère ou locale en ligne en quelques minutes, nous proposons la mise en place de création de votre société au Danemark , la création de votre société filiale au Danemark, la création de votre société succursale au Danemark. Dans nos packs sont également inclus plusieurs services pour commencer à travailler avec votre société danoise rapidement, comme vous accompagner dans l’ouverture de votre compte bancaire au Danemark. Vous est offert egalement la mise en place de votre espace de gestion MYOFFICE pour la gestion de votre société crée au Danemark par nos soins, stockage simple de documents comptables. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations afin de connaitre les points essentiels des entreprises danoises. 

Avantages de créer une société au Danemark avec FIDULINK

Créer une société au Danemark rapidement et facilement avec Fidulink est une aubaine pour les investisseurs étrangers qui souhaitent établir leur société, leur succursale ou leur filiale au Danemark. Classée parmi les pays ayant une économie la plus libre au monde, la juridiction danoise propose une fiscalité plus avantageuse par rapport aux autres pays européens. Avec un indice de liberté fiscale très intéressante, la constitution de société facile au Danemark , la constitution de succursale facile au Danemark , la constitution de filiale facile au Danemark eksponentielt utvikler seg.

Le Danemark : un environnement propice aux affaires

Danmark ligger i Nord-Europa, grenser til Østersjøen og Nordsjøen. Dette lille landet med en blomstrende økonomi dekker et totalt areal på 43 km², og består av tre land (Danmark, Grønland og Færøyene). Danmark er befolket av mer enn 094 millioner innbyggere, BNP per innbygger utgjorde 5 USD i 59. Dette beviser velstanden til Danmark på det økonomiske og politiske nivået. Danmarks offisielle språk er dansk, men siden det ble integrert i EU i 191 og utviklingen av internasjonale børser, har tysk og engelsk også blitt brukt der. Takket være fleksibiliteten i forretnings- og arbeidsmarkedet har Danmark en veldig lav ledighet på 2013, 1973% (i 6).

Création d’entreprise au Danemark avec FIDULINK

Å etablere et selskap i Danmark tar i gjennomsnitt 5 til 15 virkedager med Fidulink, nos agents , avocats , juristes et comptables a Copenhague au Danemark spécialiste de la création d’entreprises au Danemark a Copenhague, spécialiste de la création de succursale au Danemark, spécialistes de la création de filiale au Danemark sont a votre disposition pour toutes demandes de Création de société au Danemark , Création de succursale de société au Danemark, Création de filiale de société au Danemark assure un service complet ainsi qu’un support 24/24 via la messagerie interne MY OFFICE. 

Danmark

Économie

SKATTESELSKAP DANMARK

Opprett et selskap Danmark

Les investisseurs étrangers qui prévoient la création d’une société au Danemark facilement et rapidement , création d’une succursale étrangère ou locale de société au Danemark en ligne , création d’une filiale de société au Danemark rapidement en ligne, profitent d’une fiscalité particulière, avec un taux d’imposition avantageux sur les revenus des sociétés au Danemark. Les sociétés au Danemark disposent d’un accès aux directives européennes de libre échange. Créer une société au Danemark permet pour les holdings de jouir d’un régime fiscal favorable au Danemark. Dans la Juridiction Danemark, l’impôt sur les bénéfices des sociétés au Danemark est de 22% avec une TVA imposée à 25 %. La Juridiction du Danemark prend la sixième place dans le monde pour la « Facilité de faire des affaires ».

 

For tiden vedtar den danske regjeringen en strategisk politikk for å fremme utenlandske investeringer og etablering av selskaper i Danmark. Bortsett fra enkel trinn for opprettelse av virksomheten au Danemark , création de succursale de société locale ou étrangère au Danemark, création de filiale de société locale ou étrangère au Danemark.

Hvorfor opprette et selskap i Danmark?

Opprette Danmark selskap? 

Danmark er et av de mest velstående landene i Europa, med en stabil økonomisk og politisk situasjon. På siden av selskapsdannelse i Danmark tilbyr Danmark et anlegg på de administrative prosedyrene. I den danske hovedstaden i København er allerede rundt 3000 utenlandske selskaper etablert der. skape une entreprise au Danemark rapidement et facilement en ligne, créer une succursale de société au Danemark facilement et rapidement en ligne , créer une filiale de société au Danemark simplement et rapidement en ligne permet de jouir d’une bonne image et d’une infrastructure de qualité moderne. La juridiction Danemark est très efficace,  En effet, la constitution d’une société au Danemark, Constitution de succursale de société étrangère ou locale au Danemark , constitution de filiale de société étrangère ou locale au Danemark har ingen begrensninger for aksjonærenes eller styremedlemmers nasjonalitet.

Jurisdiction Denmark er rangert på det 11. plass i verdens frieste økonomi, og er et land i Europa. Det er et forretningsdestinasjon foretrukket av ikke-europeiske investorer for opprettelsen av et selskap i Danmark, Etablering av en bedriftsfilial i Danmark, Opprettelse av et datterselskap i Danmark.

De vanligste selskapene i Danmark er allmennaksjeselskapet (A / S) og aksjeselskapet (ApS). Investorer foretrekker å drive tjenesteleveranseområdet og det europeiske holdingselskapet. I tillegg er det mulig å opprette et europeisk aksjeselskap (SE), European Economic Interest Group (EEIG) eller European LLC type. Det viktige for utenlandske investorer er å oppnå en lønnsom skatteoptimalisering.

Informasjonen du trenger å vite om de forskjellige samfunnstypene i Danmark er:

Aktieselskab ou A/S – société publique à responsabilité limitée au Danemark

 • Minimum aksjekapital: Minimum 500 DKK - må tegnes og frigis
 • Minimum antall aksjonærer: 1 eller flere
 • Partnernes ansvar: Begrenset ansvar for kapitalinnskudd

Anpartselskab ou ApS – société privée à responsabilité limitée au Danemark

 • Minimum aksjekapital: Minimum 80 DKK - må tegnes og frigis
 • Minimum antall aksjonærer: 1 eller flere
 • Partnernes ansvar: Begrenset ansvar for kapitalinnskudd

innlemmelse

FIDULINK Opprettelse av online selskaper i verden Selskapsdannelse online på verden fidulink.com
Opprett mitt firma i Danmark

Firma i Danmark?

Créer une société au Danemark rapidement et simplement en ligne ou une succursale de société étrangère ou locale au Danemark rapidement et simplement en ligne ou même une filiale de société étrangère ou locale au Danemark présente des avantages profitables pour les entrepreneurs. En effet, le commerce extérieur y est très actif pour rentabiliser toutes sortes d’activités.

De må ganske enkelt kjenne lovene til selskapene i jurisdiksjonen Danmark for å garantere bærekraftige aktiviteter. Som slike advokater og advokater Fidulink står til din disposisjon for enhver forespørsel.

Les démarches administratives pour la création de société en ligne avec Fidulink au Danemark sont simplifiées. Pour les investisseurs étrangers, ils peuvent bénéficier d’un régime fiscal particulièrement favorable en fonction de leur structure juridique.

Fidulink og dens advokater, advokater og andre regnskapsførere i København står til din disposisjon for eventuelle forespørsler om opprettelse og styring av selskaper i Danmark.

FIDULINK vous offre la possibilité de créer votre société rapidement et simplement en ligne au Danemark , créer votre succursale de société au Danemark rapidement et simplement en lign , Créer votre filiale de société au Danemark. rapidement et simplement en ligne. 

FIDULINK DANMARK

Hjelp til etablering av selskaper i Danmark i København står til din disposisjon 24/24 for din opprettelse av et selskap, opprettelse av en bedriftsfilial, opprettelse av et datterselskap i Danmark.

  Åpne en bankkonto i Danmark med eller uten å flytte fra deg.

  BANKKONTO

  Bankkontoselskap Danmark

  L’ouverture d’un compte bancaire société au Danemark rapidement et simplement avec Fidulink est indispensable pour les investisseurs et entrepreneurs qui souhaitent s’y implanter. Avec une économie favorable, la juridiction Danemark offre un climat d’affaires libéral. Par ailleurs, tout se fait au respect des réglementations en vigueur. A ce titre nos avocats , juristes et comptables au Danemark sont à votre disposition pour toutes demandes concernant l’ouverture d’une compte bancaire de société au Danemark , l’ouverture d’un compte bancaire de succursale de société étrangère ou locale au Danemark ou même l’ouverture d’un compte bancaire de filiale de société étrangère ou locale au Danemark.

  Le Danemark possède un système bancaire ouvert aux investissements et entrepreneurs. Il est constitué de grandes banques et des banques commerciales locales et étrangères. Les activités de ces banques sont conformes à la Loi, et sont supervisées par l’Autorité de surveillance financière danoise. La création de société et l’ouverture de bankkontoselskap i Danmark lar deg dra nytte av et pålitelig monetært system, med en veldig høy sikkerhet for investeringer.

   

   

  Banking Services Denmark

  Banksektoren i Danmark inspiseres av en tilsynsmyndighet oppnevnt av departementet for økonomi og industri. Faktisk tjenestene og finansielle produktene som tilbys av banker i Danmark må overholde danske forskrifter. Målet er å sikre kontoenes sikkerhet og påliteligheten i det monetære systemet. 

   Danske forretningsbanker tilbyr banktjenester og komplette finansielle produkter innen forskjellige felt (skaffe kapital, lån, leasing, forsikring, pantefinansiering, sparing, løpende konto, handelskonto, etc.). Banker i spesielle utviklingssoner (EU-utpekte regioner) gir utenlandske investorer begrensede økonomiske insentiver. noen banker i Danmark tilbyr også banktjenester.

   

  Bankkontodetaljer samfunn Danmark

  Jurisdiction Denmark tilbyr et fleksibelt arbeidsmarked for enkel forretningsdrift, en høyt kvalifisert og flerspråklig arbeidsstyrke, moderne infrastruktur og et gunstig skattesystem for selskaper i Danmark. Banksektoren i Danmark tilbyr moderne teknologi, med spesifikke tjenester tilpasset selskapenes behov. Internett-banksystemet som tilbys av Nettbanker i Danmark gir et anlegg for å forvalte eksterne finansielle eiendeler.

  Det er lovlig å gjøre stiftelsen av et selskap i Danmark, stiftelsen av en bedriftsfilial i Danmark eller til og med stiftelsen av et datterselskap i Danmark. I tillegg vil bankhemmeligheten til en bankkontoselskap i Danmark er begrenset til agentenes taushetsplikt. 

  Hell ouvrir un compte bancaire société au Danemark rapidement et simplement en ligne avec FidulinkInvestorer må bruke en bankintrodusent som behersker loven og prosedyrene i Danmark. Bare oppgi pass (eller nasjonalt identitetskort), oppholdsvisum og bevis på inntekt. 

  FINANSJON DANMARK

  BANK- OG FINANSIELLE TJENESTER DANMARK

  • SELSKAPSKONTO DANMARK
  • PRIVAT BANKKONTO DANMARK
  • E BANKING
  • BANKEKORT DANMARK
  • AVSLUTNING AV BETALING DANMARK
  • TERMINAL VIRTUELL BETALING
  • sjekkhefte
  • E WALLET CRYPTO VALUTAER
  • PREPAID BANK-KORT
  • EIENDOMSKREDITT DANMARK
  • KREDITSELSKAP DANMARK
  • SBLC
  • LC
  • SKR
  • LEASING | LLD | LOA | CREDIT
  • HANDELSKONTO
  Company Accounting Service i Danmark

  REGNSKAPS

  Regnskapsbedrift Danmark 

  Fidulink et ses agents , comptables , juristes et avocats propose à ses clients un service de comptabilité de société immatriculée au Danemark simplement avec Fidulink, comptabilité de succursale de société étrangère ou locale au Danemark , comptabilité de filiale de société étrangère ou locale au Danemark, un réel soutien quotidien d’un expert de la comptabilité au Danemark à Copenhague. Les sociétés au Danemark doivent obligatoirement tenir une comptabilité à jour tout au long de leurs existences. 

   

   

  Regnskapsbedrift Danmark

  Fidulink og dets advokater, advokater, regnskapsførere står til din disposisjon for eventuelle forespørsler angående regnskap for ditt selskap til din disposisjon fra mandag til fredag ​​9: 00 til 19: 00. 

  Regnskapsbedrift Danmark

  Parce que nous savons bien qu’il est important d’avoir une comptabilité d’entreprise, succursale , filiale suivie au quotidien notre service comptable offre une formule complète de comptabilité de société enregistrée au Danemark pour les entreprises de toutes tailles et toutes activités. 

  skattefritak & offshoring Danmark selskap

  Fidulink tilbyr en komplett tjeneste for skattefritak og flytting av selskap i Danmark, men også en komplett formel for skatteoptimalisering.

  Tilpasset regnskapstjeneste Danmark

  Fidulink tilbyr en skreddersydd tjeneste for selskapets regnskapsstyring i Danmark med en komplett online administrasjonsløsning med Internett-applikasjonen MY OFFICE, messagerie interne et stockage de documents.

  REGNSKAPSLØSNING

  MY ADRESSE REGNSKAPSLØSNING

  • SKATTEKLÆRINGER DANMARK
  • SOSIALE UTSLAG DANMARK
  • REGNSKAPSKLÆRING DANMARK
  • KONTOBOKER DANMARK
  • DANMARK ARBEIDSKONTRAKTER
  • Rekruttering DANMARK
  • OPPSIGELSE DANMARK
  • FAKTURUTGAVE & PRIS
  • ONLINE LEDELSE
  • DEDIKERT REGNSKAPDANMARK
  0J
  CREATION
  0%
  SKATT
  0%
  MVA
  0%
  SUKSESS

  SELSKAP DANMARK

  • NAVNBEVARING
  • TEGNINGSAKTER
  • ADRESSE
  • REGISTRERING AV GJELD
  • GRUNNKOSTNADER
  • SENDER PDF-DOKUMENTER
  • SENDER ORIGINALE DOKUMENTER
  • VIRTUELLT KONTOR | Mitt kontor
  • LOKALT TELEFONNUMMER
  • PRIVAT MELDING
  • DOMAIN NAME
  • ENAMEL
  • BANKINNLEDNING
  • E WALLET CRYPTO
  • TPV CRYPTO VALUTAER
  • START OPPLEIDING
  • DEDIKERT STØTTE 24 / 24
  Trenger hjelp ?